Podat přihlášku
Tereza Bočanová

Slovo ředitelky školy

Každý z nás vytváří nespočetné množství malých či velkých projektů, které ho provází vlastním životem. Pojďme se společně podpořit právě v procesu utváření našich vlastních projektů. Cesty, kterými se vy, naši studenti za pomoci svých rodičů a pedagogů budete prodírat, vám pomohou být den ode dne lepšími. Určitě ještě lepšími v tom, co budete dělat, protože jedině snahou a úsilím lze dosáhnout toho, co je možné, i když máte někdy pocit, že je to v danou chvíli prostě nemožné.

Je důležité se za žádných okolností nevzdávat, protože vše, do čeho vložíme kus své práce a energie, by bylo škoda zahodit. V některých případech to půjde samo od sebe, v jiných budeme připraveni podat vám pomocnou ruku. Jde o vaši i naši vnitřní motivaci a přesvědčení, že děláme věci tak, jak nejlépe dovedeme. Každý na své cestě někdy zabloudí, proto máme skvělý tým pedagogů, který vás bude provázet na cestě při tvorbě mnoha malých, ale možná i velkých životních projektů.

Mgr. Tereza Bočanová

Našim studentům přinášíme to nejlepší ze světa.

Inspirujeme se projektovým vyučováním, které považujeme za výchovu k zodpovědnosti a samostatnosti.

Projektová výuka

Pozoruj, vznášej hypotézy, argumentuj, vysvětluj, bádej, experimentuj, analyzuj, vyvozuj, publikuj, prožij, vyřeš problém… Projekty učí studenty kritickému myšlení, samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Témata projektů jsou propojena s kurikulem napříč předměty a vychází z učení v souvislostech, individuálního přístupu a přímé komunikace. S projekty cílíme na výchovu k hodnotám a postojům, závěrečnou prezentací to nekončí, nýbrž začíná.

Principy, hodnoty a postoje

Na gymnáziu prosazujeme principy a hodnoty, na jejichž základech stojí demokratická společnost. Svobodu a demokracii považujeme za křehkou a chceme ji bránit, učíme o ní v souvislostech světových válek, šoa nebo komunistické totality. Učení k zodpovědnosti, hodnotám a postojům, které stojí na argumentaci a respektu názorů, je pro nás stejně důležité jako výsledky seminárních prací. Studenti mohou samostatně spravovat facebookovou stránku školy, Instagram nebo se zapojit do studentského parlamentu, jehož činnost je naprosto nezávislá. Ve vzdělávání společně objevujeme se studenty jejich nadání, schopnosti, silné a slabé stránky. Učíme se z chyb, nejsme mentory, jsme partneři.

Pilíře našeho vzdělávání

Jsme humanitní gymnázium, velkou roli zde mají jazyky, dějepis, zeměpis, společenské vědy, udržitelný rozvoj, čerpáme z klasického vyučování i alternativních metod, především ze skandinávského a finského školského systému. Přírodní vědy a matematiku se snažíme učit na základě experimentů a bádání. Dáváme důraz na čtení, psaní a argumentaci.

Studium v zahraničí

Věříme, že každá zahraniční zkušenost je pro mladé lidi nesmírně přínosná. Proto naše studenty v zahraničním studiu plně podporujeme. Díky propojení s JK Education mají studenti PHG přístup ke zvýhodněným cenám studijních pobytů na prestižních internátních škola v USA, Kanadě a Evropě. Spolupracujeme také s dalšími agenturami, které zprostředkovávají studium na univerzitách v Americe, Británii, Skandinávii či Austrálii.

Zajímá vás víc o zahraničním studiu?

Náš tým

Mgr. Tereza Bočanová

Ředitelka školy

RNDr. Hana Pokorná

zástupkyně ředitelky, Matematika, třídní Oktávy a Kvarty B

Michaela Krajčová, DiS.

Asistentka ředitelky

Mgr. Eliška Stěhulová

Školní psycholog

Mgr. Alexandra Paulů

Anglický jazyk

Mgr. Jiří A. Čepelák

Dějepis,Třídní Kvarta A

Bc. Veronika Müllerová

Český jazyk, speciální pedagog

Mgr. Michaela Šédová

Český jazyk, Základy společenských věd, třídní I. D

MgA. Božena Rauvolfová

Výtvarná výchova

Mgr. Petra Sobotková

Biologie a Chemie, třídní kvinty

Bc. Daniela Urbanová

Španělský jazyk, třídní Septima

Mgr. Hana Hollanová, Ph.D.

Matematika, Fyzika, třídní Sekunda B

Bc. Lukáš Ruml

Český jazyk, Třídní Tercie B

Bc. Nela Pastrnková

Český jazyk, Občanská nauka

Bc. Patrik Šnauko

Fyzika, Informatika

Mgr. Jana Rubnerová

Francouzský jazyk

Bc. Zuzana Jelínková

Tělesná výchova

Bc. Filip Sequens

Biologie

Mgr. Tereza Matějíčková

Anglický jazyk

Mgr. Natálii Dunn

Anglický jazyk

Kristen Lindsey De Haan

Rodilá mluvčí AJ

Mgr. Michaela Beránková

Německý jazyk

Mgr. Veronika Scholzová

Biologie a chemie

Mgr. František Fišer

Dějepis, Třídní Prima A

Mgr. Juliana Wernerová Vacková

Španělský jazyk

Mgr. Lukáš Botek

TV, matematika, Třídní sexta

Mgr. Marek Lněnička

Zeměpis, Třídní I. C

Mgr. Markéta Píchová

Výtvarná výchova, třídní Sekunda A

Chaz Michael McCann

Rodilý mluvčí AJ

Mgr. Tomáš Botlík

Německý jazyk

Bc. Jakub Čebiš

Matematika, Fyzika

Mgr. Petr Vnouček

Tělesná výchova

Ing. Jaromír Slad

Matematika, ZSV

Bc. Lenka Nováková

Český jazyk, Občanská nauka

Mgr. Marie Hodinková

Německý jazyk, Přírodopis, Občanská nauka, třídní Prima B

Mgr. Žofie Valtrová

Biologie

Alejandra Santillan

Španělský jazyk

PhDr. Eduard Entler, CSc.

Základy společenských věd

Celý tým

Organizace školního roku

22

Sobota
srpen 2020

-

- 26

Středa
srpen 2020

Nástup profesorů – porada (22. – 26.8., Vranov nad Dyjí)

27

Čtvrtek
srpen 2020

Opravné zkoušky.

28

Pátek
srpen 2020

Pedagogická rada

01

Úterý
září 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

01

Úterý
září 2020

-

- 04

Pátek
září 2020

Maturitní zkoušky (písemné) – podzimní zkušební období

01

Úterý
září 2020

-

- 04

Pátek
září 2020

Exkurze - Sekundy až kvinta, sexta/2.r. až oktáva/4.r.

02

Středa
září 2020

-

- 04

Pátek
září 2020

Primy a 1. ročník - třídnické hodiny (1.- 4.) - organizace školního roku 2020/2021 - třídní

07

Pondělí
září 2020

-

- 11

Pátek
září 2020

Seznamovací kurz, Vranovská přehrada - primy, 1. ročník

15

Úterý
září 2020

Maturitní zkoušky (ústní) – podzimní zkušební období

18

Pátek
září 2020

Třídní schůzky rodičů

24

Čtvrtek
září 2020

Zahájení výuky dálkového studia

28

Pondělí
září 2020

Státní svátek – Den české státnosti

26

Pondělí
říjen 2020

-

- 27

Úterý
říjen 2020

Ředitelské volno

28

Středa
říjen 2020

Státní svátek – Den vzniku samostatného čsl. státu (1918)

29

Čtvrtek
říjen 2020

-

- 30

Pátek
říjen 2020

Podzimní prázdniny

17

Úterý
listopad 2020

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii (1939, 1989)

18

Středa
listopad 2020

Pedagogická rada

18

Středa
listopad 2020

Schůzky rodičů

12

Sobota
prosinec 2020

-

- 18

Pátek
prosinec 2020

Lyžařský kurz, Rakousko

23

Středa
prosinec 2020

-

- 03

Neděle
leden 2021

Vánoční prázdniny

12

Úterý
leden 2021

Tradiční maturitní a imatrikulační ples školy

20

Středa
leden 2021

Pedagogická rada

28

Čtvrtek
leden 2021

Předání vysvědčení – ukončení 1. pololetí

29

Pátek
leden 2021

Pololetní prázdniny

15

Pondělí
únor 2021

-

- 19

Pátek
únor 2021

Lyžařský kurz, ČR

22

Pondělí
únor 2021

-

- 28

Neděle
únor 2021

Jarní prázdniny

13

Sobota
březen 2021

-

- 21

Neděle
březen 2021

Výjezd do Španělska

15

Čtvrtek
duben 2021

Maturitní písemná práce z českého jazyka (společná část MZ)

15

Čtvrtek
duben 2021

1. kolo přijímacích zkoušek 1. ročníku (1. termín)

15

Čtvrtek
duben 2021

1. kolo přijímacích zkoušek prima (1. termín)

15

Čtvrtek
duben 2021

Pedagogická rada

15

Čtvrtek
duben 2021

Schůzky rodičů

26

Pondělí
duben 2021

Pedagogická rada pro oktávu

30

Pátek
duben 2021

Předání vysvědčení studentům oktáv

07

Pátek
květen 2021

-

- 14

Pátek
květen 2021

Písemná část společné části maturitní zkoušky

03

Pondělí
květen 2021

-

- 06

Čtvrtek
květen 2021

„Svatý týden“ pro oktávu

17

Pondělí
květen 2021

-

- 21

Pátek
květen 2021

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

17

Pondělí
květen 2021

-

- 21

Pátek
květen 2021

Všechny třídy na expedicích.

17

Čtvrtek
červen 2021

Pedagogická rada

21

Pondělí
červen 2021

-

- 25

Pátek
červen 2021

Ekologické exkurze, výlety

30

Středa
červen 2021

Předání vysvědčení

V průběhu školního roku jsou upřesňovány termíny přijímacích zkoušek, soutěží, olympiád, lyžařských a výměnných kurzů, účasti na charitativních akcích a prezentace školy na veřejnosti.

 

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba realizátorem projektu "Společně si rozumíme PHG" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001296, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 460 638 Kč. Evropská unie

Projekt ŠABLONY II PHG je spolufinancován Evropskou unií. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016897 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (další informace). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.