Podat přihlášku

Jak vyučujeme

Našim studentům přinášíme to nejlepší ze světa.

Inpsirujeme se metodami internátních škol z USA a Kanady a světovými vzdělávacími systémy. Co si pod tím představit?

 

Projektová výuka

Pozoruj, vznášej hypotézy, argumentuj, vysvětluj, bádej, experimentuj, analyzuj, vyvozuj, publikuj, prožij, vyřeš problém… Projekty učí studenty kritickému myšlení, samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Témata projektů jsou propojena s kurikulem napříč předměty a vychází z učení v souvislostech, individuálního přístupu a přímé komunikace. S projekty cílíme na výchovu k hodnotám a postojům, závěrečnou prezentací to nekončí, nýbrž začíná.

 

Principy, hodnoty a postoje

Na gymnáziu prosazujeme principy a hodnoty, na jejichž základech stojí demokratická společnost. Svobodu a demokracii považujeme za křehkou a chceme ji bránit, učíme o ní v souvislostech světových válek, šoa nebo komunistické totality. Učení k zodpovědnosti, hodnotám a postojům, které stojí na argumentaci a respektu názorů, je pro nás stejně důležité jako výsledky seminárních prací. Studenti mohou samostatně spravovat facebookovou stránku školy, Instagram nebo se zapojit do studentského parlamentu, jehož činnost je naprosto nezávislá. Ve vzdělávání společně objevujeme se studenty jejich nadání, schopnosti, silné a slabé stránky. Učíme se z chyb, nejsme mentory, jsme partneři.

 

Pilíře našeho vzdělávání

Jsme humanitní gymnázium, velkou roli zde mají jazyky, dějepis, zeměpis, společenské vědy, udržitelný rozvoj, čerpáme z klasického vyučování i alternativních metod, především ze skandinávského a finského školského systému. Přírodní vědy a matematiku se snažíme učit na základě experimentů a bádání. Dáváme důraz na čtení, psaní a argumentaci.

Studium v zahraničí

Věříme, že každá zahraniční zkušenost je pro mladé lidi nesmírně přínosná. Proto naše studenty v zahraničním studiu plně podporujeme. Díky propojení s JK Education mají studenti PHG přístup ke zvýhodněným cenám studijních pobytů na prestižních internátních škola v USA, Kanadě a Evropě. Spolupracujeme také s dalšími agenturami, které zprostředkovávají studium na univerzitách v Americe, Británii, Skandinávii či Austrálii.

Zajímá vás víc o zahraničním studiu?
 

Náš tým

Mgr. Rostislav Konopa

ředitel školy

RNDr. Hana Pokorná

zástupkyně ředitele

Mgr. Ondřej Lepka

Chief Operations Officer

Šárka Ondráčková

asistentka ředitele

Mgr. Alexandra Paulů

učitelka anglického jazyka

Mgr. Jindřiška Čížková

učitelka španělského jazyka

Ing. John Roger Cofie

učitel anglického jazyka

RNDr. Tomáš Hejnal, CSc.

učitel fyziky

Mgr. Jiří Bruna

učitel matematiky

Mgr. Jiří A. Čepelák

učitel dějepisu a latinského jazyka

Mgr. Lukáš Botek

učitel tělesné výchovy

Mgr. Petr Vnouček

učitel tělesné výchovy

Mgr. Markéta Píchová

učitelka výtvarné výchovy

Bc. Petra Sobotková

učitelka chemie a biologie

Mgr. Olga Šramelová

učitelka českého jazyka a výchovná poradkyně

Mgr. Ludmila Škopíková

učitelka německého jazyka

Mgr. Martin Takáč

učitel anglického jazyka

Mgr. Tomáš Botlík

učitel německého jazyka

Mgr. Tomáš Švik

učitel zeměpisu

Chaz Michael McCann

učitel anglického jazyka

Mgr. Ivana Brunclíková Čiháková

učitelka českého jazyka a hudební výchovy

PhDr. Eduard Entler, CSc.

základy společenských věd

Veronika Müllerová

třídní primy A

Patrik Kašpárek

asistent

Celý tým

Organizace školního roku

02

Neděle
září 2018

-

- 07

Pátek
září 2018

Vodácký a turistický kurz pro všechny třídy kromě prim

03

Pondělí
září 2018

Zahájení školního roku 2018/2019 pro primy

13

Čtvrtek
září 2018

Maturitní zkoušky (ústní) – podzimní zkušební období

28

Pátek
září 2018

Státní svátek

10

Středa
říjen 2018

-

- 12

Pátek
říjen 2018

Adaptační kurz pro primy a 1. ročník

29

Pondělí
říjen 2018

-

- 30

Úterý
říjen 2018

Podzimní prázdniny

08

Čtvrtek
listopad 2018

Den otevřených dveří

15

Čtvrtek
listopad 2018

Pedagogická rada

22

Čtvrtek
listopad 2018

-

- 24

Sobota
listopad 2018

Prezentace na Schole Pragensis

23

Neděle
prosinec 2018

-

- 02

Středa
leden 2019

Vánoční prázdniny

03

Čtvrtek
leden 2019

-

- 04

Pátek
leden 2019

Ředitelské volno

09

Středa
leden 2019

Den otevřených dveří

24

Čtvrtek
leden 2019

Pedagogická rada

24

Čtvrtek
leden 2019

Výběrový lyžařský kurz

28

Pondělí
leden 2019

Maturitní a imatrikulační ples školy

31

Čtvrtek
leden 2019

Předání vysvědčení

01

Pátek
únor 2019

Pololetní prázdniny

11

Pondělí
únor 2019

-

- 17

Neděle
únor 2019

Jarní prázdniny

10

Středa
duben 2019

-

- 11

Čtvrtek
duben 2019

Písemná práce a DT z českého jazyka (společná část MZ)

16

Úterý
duben 2019

Pedagogická rada

18

Čtvrtek
duben 2019

-

- 22

Pondělí
duben 2019

Velikonoční prázdniny

25

Čtvrtek
duben 2019

Pedagogická rada pro oktávu

30

Úterý
duben 2019

Předání vysvědčení studentům oktáv

02

Čtvrtek
květen 2019

-

- 10

Pátek
květen 2019

Písemná část společné části maturitní zkoušky

02

Čtvrtek
květen 2019

-

- 03

Pátek
květen 2019

Ředitelské volno

13

Pondělí
květen 2019

-

- 17

Pátek
květen 2019

„Svatý týden“ pro oktávu

21

Úterý
květen 2019

-

- 24

Pátek
květen 2019

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

20

Čtvrtek
červen 2019

Pedagogická rada

21

Pátek
červen 2019

-

- 27

Čtvrtek
červen 2019

Odborné exkurze, výlety

28

Pátek
červen 2019

Předání vysvědčení

V průběhu školního roku jsou upřesňovány termíny přijímacích zkoušek, soutěží, olympiád, lyžařských a výměnných kurzů, účasti na charitativních akcích a prezentace školy na veřejnosti.

 

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba realizátorem projektu "Společně si rozumíme PHG" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001296, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 460 638 Kč.

Den otevřených dveří

na Pražském humanitním gymnáziu

Zajímá vás, jak to u nás na škole vypadá? V čem jsme jiní?
Přijďte se podívat na školu, která inspiruje, jejíž výuka stojí na laskavém přístupu ke studentům, kteří jsou podporováni vedením školy i učiteli.

středa 9. ledna 2019
16:00 - 19:00

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (další informace). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.