Podat přihlášku

Slovo ředitele školy

Vzdělávání musí probíhat v příjemném prostředí, kde vládne důvěra a čestné jednání bez ohledu na to, zda jste student nebo učitel.

Ve výuce proto podporujeme studenty v touze poznávat a ve zvědavosti, protože bez ní se nedá překročit žádný horizont poznání.

Přál bych si, aby mohl být v budoucnu ve škole školní řád, který bude mít pouhých deset slov: „Chovejte se k sobě jako dámy. Buďte ohleduplní jako džentlmeni.“

Výuka znalostí a dovedností je podle mě možná jen tehdy, pokud u studentů rozvíjíme schopnost vidět krásu, projevujeme soucit a aktivně pomáháme lidem, kteří to potřebují. Právě proto se v projektové výuce zaměřujeme na řešení problémů ve společnosti a důležitou roli v kurikulu představuje výtvarné umění a hudba.

Vím, že slovo „humanitní“ se dá filosoficky vyložit různě, pro mne znamená, že student má odvážné srdce a pokornou mysl. Jen tak lze poznávání dát nezbytný lidský přesah, aniž bychom byli ovlivněni stereotypy a předsudky. To ostatně učím i své vlastní děti.

Mgr. Rostislav Konopa

Našim studentům přinášíme to nejlepší ze světa.

Inspirujeme se projektovým vyučováním, které považujeme za výchovu k zodpovědnosti a samostatnosti.

 

Projektová výuka

Pozoruj, vznášej hypotézy, argumentuj, vysvětluj, bádej, experimentuj, analyzuj, vyvozuj, publikuj, prožij, vyřeš problém… Projekty učí studenty kritickému myšlení, samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Témata projektů jsou propojena s kurikulem napříč předměty a vychází z učení v souvislostech, individuálního přístupu a přímé komunikace. S projekty cílíme na výchovu k hodnotám a postojům, závěrečnou prezentací to nekončí, nýbrž začíná.

 

Principy, hodnoty a postoje

Na gymnáziu prosazujeme principy a hodnoty, na jejichž základech stojí demokratická společnost. Svobodu a demokracii považujeme za křehkou a chceme ji bránit, učíme o ní v souvislostech světových válek, šoa nebo komunistické totality. Učení k zodpovědnosti, hodnotám a postojům, které stojí na argumentaci a respektu názorů, je pro nás stejně důležité jako výsledky seminárních prací. Studenti mohou samostatně spravovat facebookovou stránku školy, Instagram nebo se zapojit do studentského parlamentu, jehož činnost je naprosto nezávislá. Ve vzdělávání společně objevujeme se studenty jejich nadání, schopnosti, silné a slabé stránky. Učíme se z chyb, nejsme mentory, jsme partneři.

 

Pilíře našeho vzdělávání

Jsme humanitní gymnázium, velkou roli zde mají jazyky, dějepis, zeměpis, společenské vědy, udržitelný rozvoj, čerpáme z klasického vyučování i alternativních metod, především ze skandinávského a finského školského systému. Přírodní vědy a matematiku se snažíme učit na základě experimentů a bádání. Dáváme důraz na čtení, psaní a argumentaci.

Studium v zahraničí

Věříme, že každá zahraniční zkušenost je pro mladé lidi nesmírně přínosná. Proto naše studenty v zahraničním studiu plně podporujeme. Díky propojení s JK Education mají studenti PHG přístup ke zvýhodněným cenám studijních pobytů na prestižních internátních škola v USA, Kanadě a Evropě. Spolupracujeme také s dalšími agenturami, které zprostředkovávají studium na univerzitách v Americe, Británii, Skandinávii či Austrálii.

Zajímá vás víc o zahraničním studiu?
 

Náš tým

Mgr. Rostislav Konopa

ředitel školy

RNDr. Hana Pokorná

zástupkyně ředitele

Mgr. Tereza Bočanová

zástupkyně ředitele

Mgr. Alexandra Paulů

učitelka anglického jazyka

Natálii Dunn

učitelka anglického jazyka

RNDr. Tomáš Hejnal, CSc.

učitel fyziky

Mgr. Jiří A. Čepelák

učitel dějepisu a latinského jazyka

Mgr. Lukáš Botek

učitel tělesné výchovy

Mgr. Petr Vnouček

učitel tělesné výchovy

Mgr. Markéta Píchová

učitelka výtvarné výchovy

Bc. Petra Sobotková

učitelka chemie a biologie

Mgr. Olga Šramelová

učitelka českého jazyka a výchovná poradkyně

Mgr. Tomáš Botlík

učitel německého jazyka

Klára Těšíková M.A.

učitelka německého jazyka

Chaz Michael McCann

učitel anglického jazyka

PhDr. Eduard Entler, CSc.

základy společenských věd

Bc. Veronika Müllerová

třídní primy A

Ing. Jaromír Slad

učitel matematiky

Bc. Lukáš Ruml

učitel českého jazyka

Mgr. Tereza Matějíčková

učitel angličtiny

Bc. Daniela Urbanová

učitelka španělštiny

Mgr. Mario Gradín Martínez

učitel španělského jazyka

Mgr. Žofie Valtrová

učitelka biologie

Mgr. Radka Kmochová

učitelka českého jazyka

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

učitelka dějepisu

Mgr. Hana Hollanová, Ph.D.

Třídní primy B

Bc. Magdalena Kučerková

učitelka hudební výchovy

Mgr. Jan Fryčka

učitel zeměpisu

MgA. Božena Rauvolfová

učitelka výtvarné výchovy

Bc. Lada Jiskrová

pedagogická asistentka

Celý tým

Organizace školního roku

02

Pondělí
září 2019

-

- 06

Pátek
září 2019

Vodácký a turistické kurzy pro všechny třídy, primy a 1. ročník – adaptační kurz.

12

Čtvrtek
září 2019

Maturitní zkoušky (ústní) – podzimní zkušební období

15

Neděle
září 2019

-

- 22

Neděle
září 2019

Projekt EDISON (AIESEC)

18

Středa
září 2019

Třídní schůzky rodičů

29

Úterý
říjen 2019

-

- 30

Středa
říjen 2019

Podzimní prázdniny

31

Čtvrtek
říjen 2019

-

- 01

Pátek
listopad 2019

Ředitelské volno

05

Úterý
listopad 2019

Setkání vedení školy s rodiči

12

Úterý
listopad 2019

Den otevřených dveří

21

Čtvrtek
listopad 2019

Pedagogická rada

03

Úterý
prosinec 2019

Třídní schůzky rodičů

11

Středa
prosinec 2019

Den otevřených dveří

21

Sobota
prosinec 2019

-

- 05

Neděle
leden 2020

Vánoční prázdniny

15

Středa
leden 2020

Den otevřených dveří

22

Středa
leden 2020

Pedagogická rada

19

Sobota
leden 2019

-

- 25

Sobota
leden 2020

Výběrový lyžařský kurz (primy až tercie)

29

Středa
leden 2020

Maturitní a imatrikulační ples školy

29

Středa
leden 2020

Předání vysvědčení

30

Čtvrtek
leden 2020

Ředitelské volno

31

Pátek
leden 2020

Pololetní prázdniny

02

Neděle
únor 2020

-

- 08

Sobota
únor 2020

Výběrový lyžařský kurz (kvarta až oktáva)

04

Úterý
únor 2020

Setkání vedení školy s rodiči

15

Sobota
únor 2020

-

- 23

Neděle
únor 2020

Jarní prázdniny

03

Úterý
březen 2020

Setkání vedení školy s rodiči

07

Úterý
duben 2020

Třídní schůzky rodičů

09

Čtvrtek
duben 2020

-

- 13

Pondělí
duben 2020

Velikonoční prázdniny

15

Středa
duben 2020

Pedagogická rada

18

Sobota
duben 2020

-

- 25

Sobota
duben 2020

Výjezd do Skotska

27

Pondělí
duben 2020

Pedagogická rada pro oktávu

30

Čtvrtek
duben 2020

Předání vysvědčení studentům oktávy

01

Pátek
květen 2020

Svátek práce

05

Úterý
květen 2020

Setkání vedení školy s rodiči

04

Pondělí
květen 2020

-

- 07

Čtvrtek
květen 2020

Písemná část společné části maturitní zkoušky

08

Pátek
květen 2020

Den vítězství

11

Pondělí
květen 2020

-

- 17

Neděle
květen 2020

„Svatý týden“ pro oktávu

18

Pondělí
květen 2020

-

- 22

Pátek
květen 2020

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

02

Úterý
červen 2020

Setkání vedení školy s rodiči

22

Pondělí
červen 2020

Pedagogická rada

25

Čtvrtek
červen 2020

-

- 29

Pondělí
červen 2020

Odborné exkurze, výlety

30

Úterý
červen 2020

Předání vysvědčení

V průběhu školního roku jsou upřesňovány termíny přijímacích zkoušek, soutěží, olympiád, lyžařských a výměnných kurzů, účasti na charitativních akcích a prezentace školy na veřejnosti.

 

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Pražské humanitní gymnázium, školská právnická osoba realizátorem projektu "Společně si rozumíme PHG" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001296, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 460 638 Kč. Evropská unie

Projekt ŠABLONY II PHG je spolufinancován Evropskou unií. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016897 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (další informace). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.