Podat přihlášku

Studium a školné

Formy studia

Na naší škole uplatňujeme progresivní výukové metody a kvalitní jazykovou přípravu. Jako jedna z mála škol vyvíjíme maximální úsilí k přijetí svých studentů na zahraniční univerzity a nabízíme jim možnost výměnných pobytů včetně šance na půlroční či roční studium na prestižních internátních školách v USA a v Kanadě.

Školné pro nové studenty pro školní rok 2019/2020:

8

Vzdělání pro 3. tisíciletí

osmileté gymnázium

denní STUDIUM

(Kód: 7941K81)

Školné

75 000 Kč / rok

4

Vzdělání pro 3. tisíciletí

čtyřleté gymnázium

denní STUDIUM

(Kód: 7941K41)

Školné

85 000 Kč / rok

4

Vzdělání pro 3. tisíciletí

čtyřleté gymnázium

DÁLKOVÉ STUDIUM

(Kód: 7941K41)

Školné

45 000 Kč / rok

Státní jednotná přijímací zkouška

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pro každou školu zvlášť, počítá se lepší výsledek z obou škol. Volba 1. a 2. termínu není zároveň volbou preference školy. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám do 28. 4. 2018.

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru s ředitelem školy či s psychologem ověřující studijní předpoklady.

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme dvě třídy primy osmiletého gymnázia s počtem 20 studentů a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého gymnázia s počtem 20 studentů.

U uchazečů – cizinců, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole), a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na vstupních dveřích školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva být na školu přijat a zároveň tím bere na vědomí, že na jeho místo může být přijat jiný uchazeč.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2019) zaslat škole:

  • státní vyplněnou přihlášku
  • závěrečné vysvědčení ze 4. třídy, resp. 8. třídy a pololetní vysvědčení z 5. třídy, resp. 9. třídy ZŠ – buď notářsky ověřenou kopii nebo hodnocení vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se hlásí
  • studenti se specifickými poruchami učení potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny s uvedením procentuálního navýšení času u přijímacích zkoušek
  • studenti cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka
  • diplomy z vědomostních soutěží

Závěrečné vysvědčení z 5. třídy, resp. 9. třídy dodá přijatý student nejpozději do 1. 9. 2019.

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky – max. 50 bodů ze zkoušky z matematiky, max. 50 bodů ze zkoušky z českého jazyka

  • Max 66 bodů ze školní přijímací zkoušky – max. 46 bodů z ústního pohovoru
  • Max. 10 bodů za hodnocení výsledků předchozího vzdělání – 5 bodů za vyznamenání alespoň v jednom pololetí školního roku
  • Max. 10 bodů za účast na vědomostních soutěžích

Maximální možný bodový zisk = 166 bodů.

Stáhnout dokument

Den otevřených dveří

na Pražském humanitním gymnáziu

Zajímá vás, jak to u nás na škole vypadá? V čem jsme jiní?
Přijďte se podívat na školu, která inspiruje, jejíž výuka stojí na laskavém přístupu ke studentům, kteří jsou podporováni vedením školy i učiteli.

středa 9. ledna 2019
16:00 - 19:00

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (další informace). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.