Podat přihlášku

2. kolo přijímacího řízení

 
  Vytvořeno: 3. 5. 2018

Naše gymnázium vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Dle počtu odevzdaných Zápisových lístků budeme v 2. kole do primy osmiletého gymnázia přijímat 25 - 30 studentů (dle počtu přihlášených uchazečů můžeme otevřít až dvě primy osmiletého gymnázia) a do 1. ročníku čtyřletého gymnázia budeme přijímat 5 - 10 uchazečů. 

Máte-li zájem přihlásit se do 2. kola přijímacího řízení, je nutné do pátku 11. 5. 2018 doručit (osobně či poštou) naší škole:

1) státní vyplněnou přihlášku (stejně jako v 1. kole přijímacího řízení) nebo použít ověřenou kopii přihlášky z 1. kola (potvrzení od lékaře není nutné)

2) závěrečné vysvědčení ze 4. třídy, resp. 8. třídy a pololetní vysvědčení z 5. třídy, resp. 9. třídy ZŠ – buď notářsky ověřenou kopii nebo hodnocení vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se žák hlásí

3) "Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou" - lze vyžádat ve škole, ve které žák konal jednotnou přijímací zkoušku

4) studenti se specifickými poruchami učení potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny s uvedením procentuálního navýšení času u přijímacích zkoušek

5) diplomy z vědomostních soutěží

 

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

  1. Max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky - max. 50 bodů ze zkoušky z matematiky, max. 50 bodů ze zkoušky z českého jazyka

  2. Max. 60 bodů ze školní přijímací zkoušky - max. 50 bodů z testu studijních předpokladů, max. 5 bodů z eseje zaměřené na kreativitu, max. 5 bodů z eseje zaměřené na emoční inteligenci

  3. Max. 5 bodů za hodnocení výsledků předchozího vzdělání – 5 bodů za vyznamenání na obou předložených vysvědčení, 0 bodů, chybí-li alespoň na jednom z vysvědčení vyznamenání

  4. Max. 1 bod za účast na vědomostních soutěží - 1 bod za účast na jedné a více soutěžích, 0 bodů za neúčast na soutěžích

Maximální možný bodový zisk = 166 bodů.

 

V 2. kole přijímacího řízení se ruší kritérium z 1. kola, kterým bylo nutnost dosáhnout z obou částí státní přijímací zkoušky a ze školní přijímací zkoušky alespoň 50% maximálně možného počtu bodů. Tedy žáci, kteří nebyli v 1. kole přijati z důvodu nesplnění tohoto kritéria mají možnost se přihlásit i do 2. kola přijímacího řízení. Tito žáci nemusí znovu podávat přihlášku dle bodů uvedených výše, stačí když na e-mail: krcmarova@phgymnazium.cz napíší svůj záměr učastnit se také 2. kola přijímacího řízení. Pro přijetí pak bude posuzován jejich celkový bodový zisk z 1. kola, zkoušek v 2. kole se již neúčastní. 

2. kolo přijímacího řízení se bude konat ve středu 16. 5. 2018 od 8:30 hodin. Předpokládané ukončení je pro uchazeče do primy 10:15 hodin, pro uchazeče do 1. ročníku 9:30 hodin. Náhradní termín je vyhlášen na středu 23. 5. 2018 ve stejném čase.

Výsledné pořadí bude vyvěšeno na našich webových stránkách nejpozději do pátku 25. 5. 2018.

 

zpět na hlavní stranu

Den otevřených dveří

na Pražském humanitním gymnáziu

Zajímá vás, jak to u nás na škole vypadá? V čem jsme jiní?
Přijďte se podívat na školu, která inspiruje, jejíž výuka stojí na laskavém přístupu ke studentům, kteří jsou podporováni vedením školy i učiteli.

středa 9. ledna 2019
16:00 - 19:00

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (další informace). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.