Podat přihlášku

Připravujeme studenty na

život ve
21. století
úspěšný život studium na
vysokých školách
život v
globálním světě

Projekty

Vzděláváme pro budoucnost

Projektové vyučování jako základ pro moderní společnost 21. století je v posledních letech velmi atraktivním a rezonujícím tématem ve společnosti. Odborné výzkumy potvrzují, že co si na vlastní kůži vyzkoušíme a zažijeme, to si i nejdéle pamatujeme. Pražské humanitní gymnázium se projektového vyučování nebojí a posouvá již dílčí počínající záblesky opět o kousek dál. Propojováním humanitních a přírodovědných předmětů do bloků, chceme docílit, aby se naši žáci stali konkurenceschopnými ve svém životě. Za použití moderních metod ve vyučování dosahují naši studenti nadprůměrných výsledků ve srovnání se studenty ostatních gymnázií v zemi.

Studenty chceme vždy pozitivně motivovat tak, aby do školy chodili rádi a výuka je bavila. Jsme sice učitelé, ale také obyčejní lidé, kteří někdy dělají chyby, a proto s chybami pracujeme i ve výuce. Je zapotřebí umět vést konstruktivní dialog, pokusit se napravit, co se nám nepodařilo a poučit se do budoucna.
Společně s našimi pedagogy, studenty a jejich rodiči se snažíme utvářet milé rodinné prostředí s příjemnou atmosférou, ve kterém má každý své místo a každého hlas je slyšet.

Studentům umožňujeme rozvíjet se v oborech, které je primárně zajímají, ale i přesto si uvědomujeme důležitost všeobecného přehledu ve všech oblastech středoškolského vzdělávání. Studenti ve vyšších ročnících plní praxe v odvětvích, která jsou jim blízká. Podporujeme tak individualitu našich studentů, probouzíme v nich kreativitu a vedeme je ke vzájemné kooperaci a respektu.

Mgr. Tereza Bočanová,
ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Pilíře výuky

Učení se praxí

Na našem gymnáziu vyučujeme prostřednictvím projektů. Studenty vedeme k samostatnosti, kreativitě, leadershipu a schopnosti prezentovat. Úlohou učitele je objevení a rozvíjení potenciálu žáka, nikoliv jen jednostranný výklad informací.

Humanitní orientace

Nejsme školou pro každého. Jsme úzce zaměření na humanitní předměty. Pokud vás baví historie, základy společenských věd, zeměpis či jazyky, jste u nás na správném místě.

Výuka aktuálních témat

Český vzdělávací systém se za posledních 200 let prakticky nezměnil. My však nestojíme na místě a jdeme s dobou. Proto chceme pravidelně vzdělávat studenty v tématech, která aktuálně hýbou moderním světem.

Zjistěte více o studiu

Náš tým

Tereza Bočanová

Ředitelka školy

RNDr. Hana Pokorná

Zástupkyně ředitelky

Celý tým

Řekli o nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie (další informace). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.