Vzděláváme pro budoucnost

Studenty chceme vždy pozitivně motivovat tak, aby do školy chodili rádi a výuka je bavila. Jsme sice učitelé, ale také obyčejní lidé, kteří někdy dělají chyby, a proto s chybami pracujeme i ve výuce. Je zapotřebí umět vést konstruktivní dialog, pokusit se napravit, co se nám nepodařilo a poučit se z toho do budoucna. Společně s našimi pedagogy, studenty a jejich rodiči se snažíme utvářet milé rodinné prostředí s příjemnou atmosférou, ve kterém má každý své místo a hlas každého z nich je slyšet.

Studentům umožňujeme rozvíjet se v oborech, které je primárně zajímají, ale zároveň si uvědomujeme důležitost všeobecného přehledu ve všech oblastech středoškolského vzdělávání. Studenti ve vyšších ročnících plní praxe v odvětvích, která jsou jim blízká. Podporujeme tak individualitu našich studentů, probouzíme v nich kreativitu a vedeme je ke vzájemné kooperaci a respektu.

Mgr. Tereza Bočanová,
ředitelka Pražského humanitního gymnázia

 

Projektová výuka na PHG

Projektová výuka zejména na nižším gymnáziu prošla velkou změnou. V rámci ní propojujeme předměty, jejichž témata spolu úzce souvisí, a učivo tak zasazujeme do širších souvislostí.

Co to ale znamená především pro studenty? Čerpají z kreativních hodin nabitých novými poznatky, zkušenostmi a skupinovými projekty. Více vám už projektovou výuku přiblíží naše video.

Pilíře výuky

Humanitní orientace

Nejsme školou pro každého. Jsme úzce zaměření na humanitní předměty. Pokud vás baví historie, základy společenských věd, zeměpis či jazyky, jste u nás na správném místě.

Projektová výuka

Projektová výuka je specifická 4hodinovými bloky, které jsou rozdělené podle témat na humanitní a přírodovědný. Při tomto stylu výuky v hodinách nevyučuje pouze jeden učitel, ale snažíme se na různá témata nahlížet z pohledů jednotlivých oborů. Studenti získávají ucelenější představu o problematice a učí se práci ve skupinách. Jejich znalosti dále prohlubujeme také prostřednictvím besed s odborníky.

Výuka aktuálních témat

 Český vzdělávací systém se za posledních 200 let prakticky nezměnil. My však nestojíme na místě, ale jdeme s dobou. Proto chceme pravidelně vzdělávat studenty v tématech, která aktuálně hýbou moderním světem.

Individuální schůzka

Chcete studovat na Pražském humanitním gymnáziu a zajímá vás, jak přesně u nás výuka probíhá? Nebo byste rádi zařídili přestup z jiného gymnázia či střední školy? Zarezervujte si termín individuální schůzky. Náš tým vás bude následně kontaktovat s dalšími informacemi.

Zaregistrujte si termín

*Povinné údaje

Rozvrh školních aktivit

LEDEN 2023
 • 3.

  Zahájení výuky v novém roce

 • 12.

  Schůzka ředitelky se zájemci o studium

 • 15. - 20.

  Lyžařský kurz - 2.A, 2.B

 • 16. - 17.

  Studentské prezidentské volby (druhé kolo)

 • 20.

  Uzavření klasifikace za 1. pololetí

 • 21. - 28.

  Studijní pobyt Španělsko

 • 25.

  Pedagogická rada

 • 26.

  Gaudeamus (veletrh vysokých škol) - 3. ročníky

 • 31.

  Předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku

 • 30. - 3. 2.

  Lyžařský kurz - 5.A, 1.C, 1.D

ÚNOR 2023
 • 1.

  Den otevřených dveří, 17:00

 • 3.

  Pololetní prázdniny

 • 8.

  Maturitní a imatrikulační ples, 17: 00

 • 15.

  Projektové odpoledne pro rodiče - Science

 • 21.

  Den mateřského jazyka (celoškolní projekt)

BŘEZEN 2023
 • 13. - 19.

  Jarní prázdniny

DUBEN 2023
 • 3. - 5.

  Maturitní písemné práce

 • 6. - 10.

  Velikonoční prázdniny

 • 13. - 14.

  Přijímací zkoušky na 4leté gymnázium

 • 17. - 18.

  Přijímací zkoušky na 8leté gymnázium

 • 18.

  Školní turnaj o putovní pohár

 • 19.

  Třídní schůzky, 17:00

 • 26.

  Pedagogická rada pro maturitní ročník

 • 28.

  Ukončení výuky maturitního ročníku

KVĚTEN 2023
 • 2. - 5.

  Didaktické testy

 • 1. - 5.

  Kurz přežití - 4.A, 4.B

 • 16. - 19.

  Profilové maturitní zkoušky

 • 29. - 2.6.

  Vodácký kurz - 3.C, 3.D

ČERVEN 2023
 • 6.

  Celoškolní konference

 • 16.

  Uzavření klasifikace za 2. pololetí

 • 19.

  Zahradní slavnost, 17:00

 • 21.

  Pedagogická rada za 2. pololetí

 • 22.

  Sportovní den

 • 23.

  Kulturní den

 • 26. - 29.

  Školní výlety

 • 30.

  Předání vysvědčení

Řekli o nás