KDO JSME

 
 

Pražské humanitní gymnázium š.p.o. je soukromá střední škola, která v roce 2016 navázala na 23letou tradici EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. Naše gymnázium nabízí nejmodernější způsoby výuky, kvalitní jazykovou přípravu angličtiny, ruštiny a němčiny. Jako jedna z mála škol vyvíjí maximální úsilí k přijetí svých studentů na zahraniční univerzity a nabízí jim výměnné pobyty a možnosti půlročního a ročního studia na prestižních internátních školách v USA a Kanadě.

Vzděláváme pro 21. Století.

Čím se lišíme od ostatních škol?

  • Vedeme výuku prostřednictvím projektů, které učí žáky samostatnosti, kreativitě, leadershipu a schopnosti prezentovat.
  • Úlohou učitele na PHG je vedení studentů k samostatnosti a rozvoji jejich potenciálu, nikoliv encyklopedický přednes informací.
  • PHG pravidelně organizuje besedy s významnými osobnostmi veřejné, politické či podnikatelské sféry.
  • PHG podporuje své studenty ke studiu v zahraničí prostřednictvím zvýhodněných výměnných pobytů na partnerských internátních školách v USA a Kanadě (pro nejlepší studenty zdarma)
  • PHG navázalo partnerství s institucemi, které se profesionálně věnují poradenství v oblasti studia na zahraničních univerzitách od USA, Skandinávii, Austrálii, apod.

Pražské humanitní gymnázium š.p.o. navazuje na 23letou tradici soukromé střední školy EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s.. Vstupem investorů jako provozovatele školy se výrazně zkvalitní vybavení školy, výuka a možnosti pro studenty.

Naše gymnázium má statut přidružené školy UNESCO a je fakultní školou Přírodovědecké fakulty a Pedagogické fakulty UK v Praze.

pojďte k nám studovat kde se škola nachází

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

 
 

Změna názvu školy a vstup investora

Od školního roku 2016/2017 se změnilo EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. na Pražské humanitní gymnázium š.p.o. a na chodu školy se nyní podílí investor, společnost J&K Enterprises, zabývající se poradenstvím v oblasti nejkvalitnějšího zahraničního základního a středoškolského vzdělávání a organizováním vzdělávacích veletrhů ve střední Evropě. Cílem investora je vybudovat nejkvalitnější a nejmodernější humanitní gymnázium v České republice a podporovat maximum svých studentů ke studiu na zahraničních středních školách, či univerzitách.
J&K Consulting