Vzděláváme pro budoucnost

Studenty chceme vždy pozitivně motivovat tak, aby do školy chodili rádi a výuka je bavila. Jsme sice učitelé, ale také obyčejní lidé, kteří někdy dělají chyby, a proto s chybami pracujeme i ve výuce. Je zapotřebí umět vést konstruktivní dialog, pokusit se napravit, co se nám nepodařilo a poučit se z toho do budoucna. Společně s našimi pedagogy, studenty a jejich rodiči se snažíme utvářet milé rodinné prostředí s příjemnou atmosférou, ve kterém má každý své místo a hlas každého z nich je slyšet.

Studentům umožňujeme rozvíjet se v oborech, které je primárně zajímají, ale zároveň si uvědomujeme důležitost všeobecného přehledu ve všech oblastech středoškolského vzdělávání. Studenti ve vyšších ročnících plní praxe v odvětvích, která jsou jim blízká. Podporujeme tak individualitu našich studentů, probouzíme v nich kreativitu a vedeme je ke vzájemné kooperaci a respektu.

Mgr. Tereza Bočanová,
ředitelka Pražského humanitního gymnázia

 

Projektová výuka na PHG

Projektová výuka zejména na nižším gymnáziu prošla velkou změnou. V rámci ní propojujeme předměty, jejichž témata spolu úzce souvisí, a učivo tak zasazujeme do širších souvislostí.

Co to ale znamená především pro studenty? Čerpají z kreativních hodin nabitých novými poznatky, zkušenostmi a skupinovými projekty. Více vám už projektovou výuku přiblíží naše video.

Pilíře výuky

Humanitní orientace

Nejsme školou pro každého. Jsme úzce zaměření na humanitní předměty. Pokud vás baví historie, základy společenských věd, zeměpis či jazyky, jste u nás na správném místě.

Projektová výuka

Projektová výuka je specifická 4hodinovými bloky, které jsou rozdělené podle témat na humanitní a přírodovědný. Při tomto stylu výuky v hodinách nevyučuje pouze jeden učitel, ale snažíme se na různá témata nahlížet z pohledů jednotlivých oborů. Studenti získávají ucelenější představu o problematice a učí se práci ve skupinách. Jejich znalosti dále prohlubujeme také prostřednictvím besed s odborníky.

Výuka aktuálních témat

 Český vzdělávací systém se za posledních 200 let prakticky nezměnil. My však nestojíme na místě, ale jdeme s dobou. Proto chceme pravidelně vzdělávat studenty v tématech, která aktuálně hýbou moderním světem.

Novinky

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek

Výsledky druhého kola přijímacího řízení naleznete zde.

více >>

Oznámení 2. kola přijímacího řízení

Termín 2. kola přijímacího řízení je stanoven na úterý 14. 6. 2022. Časový harmonogram bude upřesněn dle počtu uchazečů v pozvánce, kterou do konce tohoto pracovního týdne …

více >>

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2022

Výsledky přijímacího řízení najdete zde.

více >>

Individuální schůzka

Chcete studovat na Pražském humanitním gymnáziu a zajímá vás, jak přesně u nás výuka probíhá? Nebo byste rádi zařídili přestup z jiného gymnázia či střední školy? Zarezervujte si termín individuální schůzky. Náš tým vás bude následně kontaktovat s dalšími informacemi.

Zaregistrujte si termín

*Povinné údaje

Rozvrh školních aktivit

BŘEZEN 2022
 • 20.-26.

  Zoom Media konference mediální gramotnosti, Turecko (vybraní studenti)

 • 22.

  přednáška P.A.R.K. pro septimu

 • 27.-1.4.

  výměnný pobyt Německo (vybraní studenti)

Duben 2022
 • 3.-10.

  výměnný pobyt Alicante (vybraní studenti)

 • 6.

  písemná práce z AJ + NJ (maturitní ročník)

 • 7.

  písemná práce z ŠJ (maturitní ročník)

 • 8.

  písemná práce z ČJ (maturitní ročník), školní turnaj v basketbalu

 • 11.

  exkurze do Poslanecké sněmovny (vybraní studenti)

 • 12.-13.

  přijímací zkoušky na 4-leté gymnázium

 • 14.-18.

  Velikonoční prázdniny

 • 15.

  Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí

 • 19.-20.

  přijímací zkoušky na 8-leté gymnázium

 • 20.

  Pedagogická rada, třídní schůzky od 17:00

 • 22.

  ukončení výuky maturitního ročníku, poslední zvonění

 • 27.

  projektový den k Světovému dni literatury

Květen 2022
 • 1.-7.

  program stínování výuky ve Španělsku (vybraní učitelé)

 • 2.

  didaktický test M, AJ

 • 3.

  didaktický test ČJ, projektová výuka pro rodiče (od 17:00 hod)

 • 4.

  didaktický test NJ

 • 16.-20.

  ústní maturitní zkoušky

 • 23.-27.

  vodácký kurz pro septimu

 • 24.

  obhajoby ročníkových prací – kvarty

 • 26.

  obhajoby ročníkových prací – septima

 • 30.-3.6.

  kurz přežití pro kvarty

 • 30.

  zahradní maturitní ples

 • 31.

  ředitelské volno

Červen 2022
 • 7.

  celoškolní konference: Dobrovolnictví, aktivní občanství a mediální gramotnost

 • 17.

  Uzavření klasifikace za 2. pololetí

 • 20.

  zahradní slavnost PHG + imatrikulace studentů prim a prvních ročníků

 • 24.

  Den zdraví

 • 23.

  Sportovní den

 • 27.-29.

  Třídní výlety

 • 30.

  Předání vysvědčení a konec školního roku

Řekli o nás