Pražské humanitní gymnázium

Vzděláváme pro budoucnost

Co budou potřebovat naši studenti, až opustí brány gymnázia? To je hypotetická otázka, na kterou nikdo z nás nezná odpověď. I přesto se musíme neustále ptát, kterými dovednostmi a schopnostmi je třeba naše studenty vybavit, aby byli konkurenceschopní nejen na trhu práce.

Jak k tomu může škola přispět? Je nutností, aby docházelo k propojování většiny aktivit, které se ve škole odehrávají s tím, co se reálně děje okolo nás. Potřebujeme studenty naučit propojovat nabyté znalosti do souvislostí a ukázat jim, že vše souvisí se vším. Chceme, aby uměli díky kritickému myšlení ověřovat informace, které se na ně valí z mnoha stran. Nikdo z nás není neomylný. Všichni, i naši studenti, rodiče či učitelé, děláme chyby, a to především v procesu učení se nových věcí. Nejdůležitější je umět s chybou pracovat a umět říci, že něco nevíme a potřebujeme pomoci. Společně se snažíme utvářet milé rodinné prostředí s příjemnou atmosférou, ve kterém má každý své místo a jeho hlas je slyšet.

Studentům na nižším gymnáziu umožňujeme rozvíjet se v rámci projektového vyučování prostřednictvím blokové výuky. Zde propojujeme učivo do souvislostí pomocí her, besed, simulací či diskusí podporujeme jejich spolupráci, kreativitu, kritické myšlení a vzájemný respekt.

Studentům na vyšším gymnáziu umožňujeme posouvat se v oblastech, které je zajímají prostřednictvím povinně volitelných seminářů, přednášek, diskusí nebo projektových dnů. Podporujeme individualitu našich studentů, učíme je vyjádřit svůj vlastní názor, hledat argumenty, pracovat s odborným textem, rozvíjet své komunikační schopnosti a prezentační dovednosti.

Pilíře vzdělávání na PHG

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Projektová výuka podporuje rozvoj kritického myšlení, řešení problémů, spolupráci, samostatnost a zodpovědnost. Výhodou a zároveň cílem projektové výuky je propojení teorie s praxí. Skupina studentů řeší nějakou komplexní otázku, problém nebo výzvu a snaží se dojít ke konkrétním závěrům, odpovědím či doporučením.

Rozvoj osobnosti

Při práci s našimi studenty klademe důraz na individuální přístup, vedeme je k sebepoznání a sebeuvědomění. Učíme je samostatnosti a zodpovědnému přístupu. Pomáháme studentům rozpoznat a nadále se rozvíjet v oblastech, pro které mají nadání.

AKTUÁLNÍ TÉMATA

V rámci výuky se věnujeme aktuálnímu dění doma i ve světě. Témata, která studenty osloví, často prostupují do celoškolních projektů. K aktuálním tématům se snažíme žákům zajistit také exkurze, debaty či workshopy s odborníky.

NAPIŠTENÁM

Chcete studovat na moderním gymnáziu, které studenti rádi navštěvují? Podporujeme individualitu žáků, probouzíme jejich kreativitu a vedeme je ke vzájemné spolupráci. Pokud vás naše škola zaujala a chcete se o ní dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Řekli o nás