Jak vyučujeme

Slovo ředitelky školy

Projektové vyučování jako základ pro úspěšný život je v poslední době velmi atraktivním a rezonujícím tématem ve společnosti. Odborné výzkumy potvrzují, že co si na vlastní kůži vyzkoušíme a zažijeme, to si i nejdéle pamatujeme. Pražské humanitní gymnázium nemá z projektového vyučování strach a aktivně ho rozvíjí. Propojováním humanitních a přírodovědných předmětů do bloků chceme docílit toho, aby se naši studenti stali konkurenceschopnými v běžném životě.
Každý z nás ve svém životě vytváří nepřeberné množství malých i velkých projektů, které ho provází. Věřím, že student může dosáhnout svých cílů, pokud je do nich ochotný investovat svou energii a jeho snaha je podpořena ze strany pedagogů, o což naše škola usiluje. Přála bych studentům, aby se nebáli zkoušet nové věci a projekty.

Mgr. Tereza Bočanová,
ředitelka Pražského humanitního gymnázia

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Koncept výuky cizích jazyků na PHG je specifický. Na začátku každého školního roku jsou studenti rozřazeni na základě vstupních testů do skupin podle své jazykové úrovně. Díky tomu se mohou rychleji zlepšovat a posouvat ve svých znalostech i jazykových dovednostech. Samozřejmostí je důraz na komunikaci v cizím jazyce.

Skupiny s malým počtem studentů umožňují aktivní zapojení všech do výuky, studenti mají častěji příležitost mluvit v daném jazyce, a tím rozvíjet své komunikační schopnosti.

Ve výuce anglického jazyka se u každé skupiny střídají rodilý mluvčí a český vyučující. Jejich hodiny však nejsou striktně odděleny jako tomu bývá na jiných školách, kdy konverzační hodiny vede rodilý mluvčí a český vyučující učí pouze gramatiku, ale jedná se spolupráci dvou pedagogů v důkladně propracovaném systému.