DRUHÉ KOLO PŘIHLÁŠEK DO 12. KVĚTNA

Přihlášky do 2. kola můžete odevzdávat do 12. května.

Druhé kolo přijímacích zkoušek vyhlašujeme na 17. - 18. 5. 2023

 

Přijímací zkoušky mají podobu písemného testu z:

• obecných studijních předpokladů (OSP)

Test obecných studijních předpokladů připravuje a vyhodnocuje škola. Je zaměřen na základní studijní
dovednosti a schopnosti. Nejde o test znalostí, při řešení úloh vychází uchazeč pouze z informací v zadání.


Přihlášky do 2. kola můžete podávat:
1) doporučeně poštou na adresu gymnázia
2) osobně na adresu gymnázia (v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hod)
3) ID datové schránky: 7fsmwa9
4) Emailem: info@phgymnazium.cz (pozor na odeslání přihlášky naskenované a podepsané
zákonným zástupcem i uchazečem o přijímací řízení)

Více informací o přijímačkách najdete v kritériích přijímacího řízení.