Lednový newsletter

V lednovém newsletteru najdete mimo jiné report o prosincových akcích a úspěších našich studentů, jako je třeba přijetí na stáž ve společnosti Microsoft, nebo účast na simulovaném jednání senátního výboru. Rádi Vás potkáme třeba na únorovém projektovém odpoledni či maturitním a imatrikulačním plese, Vaše přátele a známé stejně tak na dni otevřených dveří a dalších akcích pro uchazeče o studium.