Oznámení 2. kola přijímacího řízení

Termín 2. kola přijímacího řízení je stanoven na úterý 14. 6. 2022. Časový harmonogram bude upřesněn dle počtu uchazečů v pozvánce, kterou do konce tohoto pracovního týdne obdržíte prostřednictvím e-mailu.

 

S sebou si přineste:

Výpis výsledků didaktických testů jednotných přijímacích zkoušek

Výpis vysvědčení za první pololetí tohoto školního roku


Uchazeči budou konat pouze test obecných studijních předpokladů (OSP).

Test OSP je zaměřen na základní studijní dovednosti a schopnosti. Nejedná se o test znalostí, při řešení úloh vychází uchazeč z informací uvedených v zadání. Celý test má tři části analytickou, verbální a motivační.


Výsledky budou vyhlášeny v pátek 17. 6. 2022 na webu školy a na vstupních prosklených dveřích do budovy školy. Nahlížet do spisu, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a podávat podněty nebo připomínky související s průběhem správního řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu bude možné v pátek 17. 6. od 14:00–15:00.