Témata ročníkových prací

Seznam vypsaných ročníkových prací pro studenty kvarty A, kvarty B a 3.ročníku/septimy, nebo seminárních prací pro studenty 2. ročníků si můžete prohlédnout zde. Studenti si vyberou jedno téma v termínu od 20. - 24. 9. 2021 a prokonzultují ho s příslušným vyučujícím, který téma vypsal a domluví se na podobě ročníkové či seminární práce.