Vyhlašujeme volby do školské rady

PHG vyhlašuje volby do školské rady z řad zákonných zástupců na funkční období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2024.
Kandidaturu zákonných zástupců, kteří mají zájem podílet se na správě školy, přijímáme do 15. 11. 2021. Zájemce zároveň prosíme o přidání jejich krátkého představení.
Návrh na kandidáta může být podán e-mailem předsedkyni přípravného výboru Mgr. Tereze Bočanové (bocanova@phgymnazium.cz).
Volby proběhnou od 29. 11. 2021 do 30. 11. 2021 formou online hlasování prostřednictvím