VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2022

Výsledky přijímacího řízení najdete zde.