Zvolení kandidáti do školské rady

Ve volbách do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, které se uskutečnily online v termínu 14. - 15. 12. 2021 od 8:00 do 8:00, byli zvoleni tito členové školské rady:

Marina Feřtek 

David Jirušek