Formy studia

Na naší škole uplatňujeme progresivní výukové metody a kvalitní jazykovou přípravu. Jako jedna z mála škol vyvíjíme maximální úsilí k přijetí svých studentů na zahraniční univerzity a nabízíme jim možnost výměnných pobytů včetně šance na půlroční či roční studium na prestižních internátních školách v USA a v Kanadě.

Školné pro nové studenty za školní rok 2022/2023

 Vzdělání pro 3. tisíciletí

8

osmileté gymnázium denní STUDIUM

Školné

87 500 Kč/rok
(Kód: 7941K81)

4

čtyřleté gymnázium denní STUDIUM

Školné

97 500 Kč/rok
(Kód: 7941K41)

1

Jednoleté maturitní studium

Školné

51 500 Kč/rok
(Kód: 7941K41)

duální program

rozšiřující duální program pro zájemce z PHG

20 000 Kč

Přípravný ročník

rozšiřující duální program

10 000 Kč

Duální program

Duální program Pražského humanitního gymnázia nabízí studentům možnost získat zároveň s českou maturitou i American High School Diploma usnadňující cestu na prestižní univerzity v zahraničí. Duální studium probíhá tak, že se studenti kromě klasické výuky na PHG věnují ještě 5 hodin týdně distanční výuce v rámci American Academy Online Programu.

Studium American Academy Online je flexibilní a není časově omezeno, studenti se mu mohou věnovat kdykoliv ve svém volném čase. Výuka probíhá kompletně v angličtině a studenti si každý semestr vybírají 5 předmětů z kategorií: Foreign Languages, Math, Science, Social Sciences a Electives. Podmínkou pro úspěšné zakončení semestru je získání dostatečného počtu kreditů.

Zjistit více

Státní jednotná přijímací zkouška

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pro každou školu zvlášť, počítá se lepší výsledek z obou škol. Volba 1. a 2. termínu není zároveň volbou preference školy. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám.

Školní přijímací zkouška

Přijímací zkoušky na čtyřletý a osmiletý program mají podobu písemných testů z:

1) českého jazyka a literatury
2) matematiky
3) obecných studijních předpokladů

 

Testy z českého jazyka a matematiky jsou součástí jednotné přijímací zkoušky (JPZ), které připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT.

Test obecných studijních předpokladů připravuje a vyhodnocuje škola. Je zaměřen na základní studijní dovednosti a schopnosti. Nejde o test znalostí, při řešení úloh vychází uchazeč pouze z informací v zadání.

U uchazečů – cizinců, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat a chce nastoupit, je jeho povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole), a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na vstupních dveřích školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva být na školu přijat a zároveň tím bere na vědomí, že na jeho místo může být přijat jiný uchazeč.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2022) zaslat škole:

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

Přehled maximálních počtů bodů z jednotlivých zkoušek
  • Max. 60 bodů ze školního testu studijních předpokladů a max. 6 bodů z studijního průměru studenta v 1. pololetí 5. ročníku / v 1. pololetí 9. ročníku
  • Max. 50 bodů ze zkoušky z matematiky
  • Max. 50 bodů ze zkoušky z českého jazyka
Maximální počet bodů je 166. K přijetí je nutné dosáhnout minimálně 83 bodů.